2008/12/05

1019 αριθμός παραπόνων για ταξί

Τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό για τα παράπονα και τις καταγγελίες των επιβατών ταξί καθιέρωσε το υπουργείο Μεταφορών προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες μετακίνησης των πολιτών. Πρόκειται για τον αριθμό 1019 ο οποίος θα λειτουργήσει πιλοτικά τρεις μήνες με δεκαπέντε (15) γραμμές και θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία (αριθμός τηλεφωνημάτων, κατηγορίες παραπόνων κτλ.) ώστε να προχωρήσει άμεσα η λειτουργία του μόνιμου τηλεφωνικού κέντρου. Η γραμμή 1019 σε πρώτη φάση θα είναι στη διάθεση πολιτών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ΑθηνώνΠειραιώς, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου και της νήσου Ρόδου της ΝΑ Δωδεκανήσου. Η χρέωση θα είναι μιας απλής τηλεφωνικής κλήσης και θα παρέχονται στους πολίτες πληροφορίες για θέματα που αφορούν τη χρήση των ταξί (πού υπάρχουν πιάτσες, τιμολόγια, ειδικές χρεώσεις, δικαίωμα για διπλή ταρίφα κτλ.) Επίσης θα δέχεται καταγγελίες και αναφορές σχετικά με προβληματική λειτουργία ή παράνομες ενέργειες που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών ταξί. Οι καταγγελίες και οι αναφορές των πολιτών θα καταγράφονται από τη γραμμή 1019, θα ταξινομούνται ανάλογα με το περιεχόμενο και την περιοχή προέλευσής τους και θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν και ανώνυμες καταγγελίες, για τις οποίες θα γίνεται καταγραφή και ταξινόμηση προκειμένου να εξάγονται από το υπουργείο όσα συμπεράσματα.

AddThis

| More

...

Related Posts with Thumbnails

.....