2011/05/31

Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ 31 - 05 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΧ4691ΩΔ-7
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 30-05-2011
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. πρωτ.28447
ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΙΓ5 ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο: 2131519100
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ
ΘΕΜΑ: «Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Κύριας»
Σας γνωρίζουμε ότι, ο ΟΓΑ θα δεχτεί πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Β΄εξαμήνου 2010 και εντός του μηνός Ιουνίου 2011, χωρίς
αναπροσαρμογή των ποσών των εισφορών αλλά με τις τιμές που ίσχυαν στις 31-05-
2011 (σχετική η αριθ.638 /30-05-2011 απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ).
Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν....

AddThis

| More

...

Related Posts with Thumbnails

.....