2009/05/31

Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος, η Επιτροπή ξεκινά τη δεύτερη φάση της εκστρατείας της «HELP για μια ζωή χωρίς τσιγάρο». Στις 31 Μαΐου, τρία νέα τηλεοπτικά σποτ θα προβληθούν σε περισσότερα από 100 τηλεοπτικά κανάλια σε όλη την Ευρώπη επί ένα μήνα και θα επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο. Τα τηλεοπτικά σποτ, που γυρίστηκαν με τη συνεργασία νέων ανθρώπων χρησιμοποιούν το χιούμορ για να μεταδώσουν τρία σοβαρά μηνύματα: μην αρχίσετε το κάπνισμα, πώς να κόψετε το κάπνισμα και οι κίνδυνοι του παθητικού καπνίσματος. Η Επιτροπή υποστηρίζει την άποψη ότι οι εικόνες ακούγονται δυνατότερα από τις λέξεις, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του καπνίσματος.Έτσι, το 2005, η Επιτροπή δημιούργησε μια βιβλιοθήκη εικόνων με 42 γραφικά που θα συνοδεύουν τα υποχρεωτικά μηνύματα προειδοποίησης σχετικά με την υγεία στα πακέτα των τσιγάρων και του καπνού.Η Επιτροπή σχεδιάζει να ανανεώσει τα τρέχοντα μηνύματα προειδοποίησης το 2010. Το κάπνισμα εξακολουθεί να είναι η σημαντικότερη αιτία πρόωρου θανάτου και νόσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο προκαλεί περισσότερους από 650.000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ – αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.800 περίπου θανάτους την ημέρα. Αυτοί οι θάνατοι μπορούν να αποφευχθούν. Η εκστρατεία HELP 2.0 της Επιτροπής Η νέα εκστρατεία HELP 2.0 στηρίζεται στα διδάγματα της πρώτης εκστρατείας HELP (2005-2008) και περιλαμβάνει έναν εντελώς καινούριο δικτυακό τόπο και 3 καινούρια τηλεοπτικά σποτ. Οι νέοι δεν αποτελούν μόνο τον στόχο, αλλά συμμετέχουν κιόλας στη στρατηγική και στην ανάπτυξη της εκστρατείας.Τα τρία τηλεοπτικά σποτ παρουσιάζουν μια πρωτότυπη προσέγγιση του θέματος αυτού: κάποια σχεδόν παράλογα και χιουμοριστικά κόλπα τραβούν την προσοχή του κοινού και το οδηγούν στο σοβαρό μήνυμα:μπορείτε να βρείτε πραγματική βοήθεια και συμβουλές στον δικτυακό τόπο HELP.Οι νέοι καλούνται να καταθέσουν τα δικά τους αντικαπνιστικά μυστικά στο δικτυακό τόπο της εκστρατείας και ακόμη να καταγράψουν τα «αντικαπνιστικά μυστικά» τους στις τοπικές εκδηλώσεις HELP για την ευαισθητοποίηση του κοινού.Το διαδίκτυο – το κύριο μέσο επικοινωνίας των νέων – αποτελεί τον πυρήνα της εκστρατείας HELP 2.0.Κάθε δράση της εκστρατείας – τα τηλεοπτικά σποτ, η εκστρατεία με τα διαφημιστικά πανώ στο διαδίκτυο (banner) και οι τοπικές εκδηλώσεις HELP – οδηγούν στο νέο δικτυακό τόπο www.help-eu.com. Εάν δώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο δικτυακό τόπο θα λάβετε μήνυμα με ένα σύνδεσμο για την ειδική έκδοση για κινητά τηλέφωνα: «Help in my pocket» (βοήθεια στην τσέπη μου). Μηνύματα προειδοποίησης σχετικά με την υγεία – το θέμα της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος 2009 Τα μηνύματα προειδοποίησης σχετικά με την υγεία στα πακέτα τσιγάρων και καπνού είναι ένα εξαιρετικό μέσο ενημέρωσης για τους κινδύνους του καπνού και «απομυθοποίησης» της χρήσης του στην κοινωνία.Κάποιος που καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα έρχεται αντιμέτωπος με τα μηνύματα αυτά πάνω από 7.000 φορές το χρόνο.Η ΕΕ είναι πρωτοπόρος στην αναγραφή μεγάλων διαστάσεων μηνυμάτων προειδοποίησης σχετικά με την υγεία στα προϊόντα καπνού.Το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ υποστηρίζουν ότι οι προειδοποιήσεις είναι αποτελεσματικές όσον αφορά την ενημέρωσή τους για τους κινδύνους του καπνίσματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το κάπνισμα.Το ένα πέμπτο των καπνιστών λέει πως οι προειδοποιήσεις τους παρότρυναν να μειώσουν το κάπνισμα ή να το κόψουν. «Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις» Για να ενισχύσει τον αντίκτυπο των κειμενικών προειδοποιήσεων, η Επιτροπή ενέκρινε μια βιβλιοθήκη 42 έγχρωμων φωτογραφιών το Μάιο του 2005. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τις εικόνες αυτές σε συνδυασμό με τα κειμενικά μηνύματα προειδοποίησης.Οι εικόνες αυτές είναι πολύ ισχυρότερες από το απλό κείμενο για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους του καπνίσματος για την υγεία, αποτρέποντας την απόκτηση της συνήθειας και ενθαρρύνοντας τη διακοπή της.Οι εικόνες μιλούν σε όλους, ακόμη και στα παιδιά και στους νέους.Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες της ΕΕ (55%) πιστεύουν ότι η προσθήκη μιας έγχρωμης εικόνας σε μια προειδοποίηση απλού κειμένου για την υγεία ενισχύει την αποτελεσματικότητα του μηνύματος. Έως τώρα εικόνες στις προειδοποιήσεις έχουν προσθέσει το Βέλγιο, η Ρουμανία και το ΗΒ. Η Λετονία πρόκειται να ακολουθήσει τον Μάρτιο του 2010, ενώ πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Πολωνία και η Ισπανία. Η Επιτροπή έχει επίσης επιτρέψει σε πολλές χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιούν τις εικόνες της ΕΕ και προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα προειδοποιητικά εικονομηνύματα. Ιστορικό Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, η Επιτροπή έχει επιδοθεί σε μια συνολική πολιτική για τον έλεγχο του καπνίσματος με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καπνού.Ο στόχος είναι να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι προσπάθειες της πολιτικής ελέγχου της κατανάλωσης καπνού με τη βοήθεια διάφορων μηχανισμών, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας ελέγχου της κατανάλωσης καπνού και των δραστηριοτήτων πρόληψης και διακοπής του καπνίσματος. Η ΕΕ πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο.Για παράδειγμα, η οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη διαφήμιση των προϊόντων καπνού τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2005. Απαγόρευσε τις διασυνοριακές διαφημίσεις προϊόντων καπνού και τη χορηγία αθλητικών διοργανώσεων, όπως της Φόρμουλα 1, από καπνοβιομηχανίες. Μετά την απαγόρευση της χορηγίας στη Φόρμουλα 1, ακολούθησε και ο υπόλοιπος κόσμος.Έτσι, το 2008 οι τηλεθεατές παρακολούθησαν για πρώτη φορά αγώνα Φόρμουλα 1 χωρίς διαφημίσεις προϊόντων καπνού. Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα υγείας, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, το ένα τρίτο όλων των Ευρωπαίων είναι καπνιστές και παρά το γεγονός ότι παρατηρούμε μείωση τα τελευταία χρόνια, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να μην αφήσουμε τους νέους να αποκτήσουν αυτή τη θανάσιμη συνήθεια.Ελπίζω οι προσπάθειές μας για την απομυθοποίηση του καπνίσματος μέσω των προειδοποιήσεων με εικόνες, και τη στράτευση νέων ανθρώπων μέσω της εκστρατείας HELP, να μας οδηγήσουν σε μια νέα γενιά που θα πει όχι στο κάπνισμα.» Για περισσότερες πληροφορίες: - Εκστρατεία HELP – για μια ζωή χωρίς τσιγάρο: www.help-eu.com ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK - Η βιβλιοθήκη της Επιτροπής με τις 42 φωτογραφίες: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/com_1452_a_en.pdf

AddThis

| More

...

Related Posts with Thumbnails

.....