2009/01/14

Αλλάζουν οι άδειες οδήγησης

Αλλάζει από 19 Ιανουαρίου 2009 η διαδικασία έκδοσης των αδειών οδήγησης. Οι άδειες οδήγησης θα εκδίδονται υπό μορφή πλαστικής κάρτας ( όπως οι πιστωτικές ). Την διαδικασία πλαστικοποίησης θα αναλάβει η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας. Μέχρι την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου όσες άδειες δεν έχουν εκδοθεί και τυπωθεί στα παλαιού τύπου έντυπα ( τρίπτυχο ροζ ),θα εκδοθούν με τη νέα μορφή, έστω και αν η διαδικασία έκδοσής τους είναι σε εξέλιξη. Φάκελοι για νέες άδειες, αντίγραφα, αναθεωρήσεις κ.λ.π., που έχουν κατατεθεί μέχρι τις 16 Ιανουαρίου θα περαιωθούν με τη νέα διαδικασία, αφού συμπληρωθεί και υποβληθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών της Ν.Α. Λακωνίας και το νέο πρόσθετο έντυπο αίτησης-εκτύπωσης, στο οποίο θα είναι επικολλημένη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου. Την αίτηση εκτύπωσης, αρχική ή συμπληρωματική όπου απαιτείται, θα συνοδεύει και παράβολο 30 ευρώ από την ΕΤΕ, πέραν των μέχρι τώρα υποβαλλομένων παραβόλων, αφού αυτό αναφέρεται στο κόστος κατασκευής και εκτύπωσης της νέας άδειας. Η όλη διαδικασία θα διαρκεί 10-12 εργάσιμες ημέρες, , γιατί θα γίνεται με πιστοποιημένη διαδικασία από τη Διεύθυνση διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα. Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας, θα πρέπει να προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους Εκπαιδευτές, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη λήξη της άδειας, αφού και αν ακόμη κρατούν στα χέρια τους, οι ενδιαφερόμενοι, την παλαιά άδεια μέχρι την λήψη της νέας, και αυτή εν τω μεταξύ λήξει, αυτό σύμφωνα με τον ΚΟΚ είναι παράβαση. Χορήγηση φωτοτυπίας της παλαιάς άδειας στον ενδιαφερόμενο δεν έχει καμία νομική ισχύ, είναι απλώς ένδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος έχει στο όνομά του άδεια οδήγησης. Πληροφορίες δίδονται στη Διεύθυνση Μεταφορών της Ν.Α. Λακωνίας και στο τηλέφωνο 2731093 800, εσωτ. 1222,1156,1169

AddThis

| More

...

Related Posts with Thumbnails

.....